تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی نقش تن پوش

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی نقش تن پوش

نخ و نقشه تابلو فرش

نخ و نقشه تابلو فرش

روش ساخت برند شخصی و سازمانی

روش ساخت برند شخصی و سازمانی
میرعلینقی ـ پژوهشگر موسیقی ـ پاسخ داد

نخستین تاریخ موسیقی ایران را چه كسی نوشت؟

نخستین تاریخ موسیقی ایران را چه كسی نوشت؟
در نشست خبری فیلم عنوان شد؛

سختی های روایت رمانتیسم عماد و طوبا

سختی های روایت رمانتیسم عماد و طوبا
معاون صنایع دستی:

كرونا نفس هنرمندان را به شماره انداخته است

كرونا نفس هنرمندان را به شماره انداخته است
حسین پارسایی :

سرباز از حضور هر چهره ای بی نیاز است

سرباز از حضور هر چهره ای بی نیاز است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

هنر در جنگ تعطیل نشد، در كرونا هم نمی گردد

هنر در جنگ تعطیل نشد، در كرونا هم نمی گردد

آشنایی با تكنیك های عكاسی صنعتی و تبلیغاتی

آشنایی با تكنیك های عكاسی صنعتی و تبلیغاتی

حضور ۳ ایرانی در تور فرهنگی آرته

حضور ۳ ایرانی در تور فرهنگی آرته

میثم شکری ساز چطور کارآفرین برتر شد

میثم شکری ساز چطور کارآفرین برتر شد
مسابقه عکاسی

جهانی که ما میخواهیم

جهانی که ما میخواهیم

تاثیر عکاسی بر تغییر نگرش افراد

تاثیر عکاسی بر تغییر نگرش افراد

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه