انتشار کتاب ابزاری برای مدرسان عکاسی

انتشار کتاب ابزاری برای مدرسان عکاسی

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه
در لبنان

برگزاری نمایشگاه عکس جانبازان ایرانی

برگزاری نمایشگاه عکس جانبازان ایرانی

عکاسی از هفتاد شاعر معاصر ایران

عکاسی از هفتاد شاعر معاصر ایران

برگزاری کارگاه عکاسی علایی در بجنورد

برگزاری کارگاه عکاسی علایی در بجنورد

جشنواره عکاسی در ایلام برگزار می شود

جشنواره عکاسی در ایلام برگزار می شود

افتخارآفرینی بانوی اراکی در جشنواره عکاسی ژاپن

افتخارآفرینی بانوی اراکی در جشنواره عکاسی ژاپن

فراخوان هفدهمین جشنواره تصویر سال

فراخوان هفدهمین جشنواره تصویر سال

لوح تقدیر و تندیس

لوح تقدیر و تندیس
در آرژانتین

ریاست داوری عکاس ایرانی

ریاست داوری عکاس ایرانی

جشنواره فیلم شورابیل در حوزه عکاسی

جشنواره فیلم شورابیل در حوزه عکاسی

برگزاری عکاسی از خانه های تاریخی تهران

برگزاری عکاسی از خانه های تاریخی تهران

برگزاری اولین ورکشاپ عکاسی آستان قدس رضوی در گرگان

برگزاری اولین ورکشاپ عکاسی آستان قدس رضوی در گرگان
در خراسان جنوبی

برگزاری مسابقه عکاسی همراه با یار مهربان

برگزاری مسابقه عکاسی همراه با یار مهربان

آهنگ پائیز

آهنگ پائیز

برگزاری نمایشگاه عکاسی و نقاشی در یزد

برگزاری نمایشگاه عکاسی و نقاشی در یزد
در استان البرز

برگزاری انجمن هنرهای تجسمی و عکاسی

برگزاری انجمن هنرهای تجسمی و عکاسی

آموزش رایگان عکاسی در سراسر کشور

آموزش رایگان عکاسی در سراسر کشور

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر
مسئول روابط عمومی جشنواره استانی تئاتر قم:

نخستین مسابقه عکاسی تئاتر در قم

نخستین مسابقه عکاسی تئاتر در قم

اسکنوگرافی جهت ثبت تصاویر هنری از گیاهان

اسکنوگرافی جهت ثبت تصاویر هنری از گیاهان

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی پیشرفته

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی پیشرفته

برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه

برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه
کریمی صارمی

عکاسی با ادبیات پیوند می خورد

عکاسی با ادبیات پیوند می خورد

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

برگزاری نمایشگاه عکس رنج و عشق

برگزاری نمایشگاه عکس رنج و عشق

مناسب ترین سن برای شروع آموزش موسیقی به کودکان در آموزشگاه موسیقی

مناسب ترین سن برای شروع آموزش موسیقی به کودکان در آموزشگاه موسیقی

جشنواره عکس موبایل گرافی

جشنواره عکس موبایل گرافی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

بانوان هنرمند شیرازی در جشن تصویر سال

بانوان هنرمند شیرازی در جشن تصویر سال