برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه

برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه
کریمی صارمی

عکاسی با ادبیات پیوند می خورد

عکاسی با ادبیات پیوند می خورد

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

برگزاری نمایشگاه عکس رنج و عشق

برگزاری نمایشگاه عکس رنج و عشق

مناسب ترین سن برای شروع آموزش موسیقی به کودکان در آموزشگاه موسیقی

مناسب ترین سن برای شروع آموزش موسیقی به کودکان در آموزشگاه موسیقی

جشنواره عکس موبایل گرافی

جشنواره عکس موبایل گرافی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

بانوان هنرمند شیرازی در جشن تصویر سال

بانوان هنرمند شیرازی در جشن تصویر سال
در شیراز:

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

راه اندازی انجمن عکاسان کودک و نوجوان

راه اندازی انجمن عکاسان کودک و نوجوان

موسیقی غذای جسم و روح

موسیقی غذای جسم و روح

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم
با هدف پاسداری از میراث ناملموس؛

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

تعیین داوران عکس جایزه فرشته

تعیین داوران عکس جایزه فرشته

برگزاری نمایشگاه عکس ناشنوایان

برگزاری نمایشگاه عکس ناشنوایان

پیشرفت عکاسی در ایران

پیشرفت عکاسی در ایران

زمان ثبت نام کارگاه هنری درباره یمن تمدید شد

زمان ثبت نام کارگاه هنری درباره یمن تمدید شد
در جشنواره‌ بین‌المللی عکس خیام

راه یابی عکاس آباده ای به جشنواره خیام

راه یابی عکاس آباده  ای به جشنواره خیام
با کمک حوزه هنری:

برگزاری نمایشگاه عکس های طبیعت و حیات وحش

برگزاری نمایشگاه عکس های طبیعت و حیات وحش

مجسمه سازان فرزام

مجسمه سازان فرزام

برنامه های مستمر در عکاسی ایرانی

برنامه های مستمر در عکاسی ایرانی

تفاوت آموزش عکاسی در صدا و سیما و دانشگاه تهران

تفاوت آموزش عکاسی در صدا و سیما و دانشگاه تهران

تکنولوژی دوربین های عکاسی در آینده

تکنولوژی دوربین های عکاسی در آینده

برگزاری نمایشگاه عکاسی حومه شهر در قزوین

برگزاری نمایشگاه عکاسی حومه شهر در قزوین

برگزاری همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

برگزاری همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

فراخوان نخستین جشنواره هنر ایران اعلام شد

فراخوان نخستین جشنواره هنر ایران اعلام شد

بهترین عکس تاریخی سال جایزه گرفت

بهترین عکس تاریخی سال جایزه گرفت

برگزاری مسابقه سالانه عکاسی روسیه

برگزاری مسابقه سالانه عکاسی روسیه

انتشار نمایشنامه دوربین های عکاسی در ایران

انتشار نمایشنامه   دوربین های عکاسی در ایران