هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران

هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران
از رادیو ایران پخش می شود؛

قصه ای متفاوت از شهید شوشتری در برنامه مسیح شرق

قصه ای متفاوت از شهید شوشتری در برنامه مسیح شرق

کرونا نمایشگاه عکاسی را لغو کرد

کرونا نمایشگاه عکاسی را لغو کرد
در استان البرز

برگزاری انجمن هنرهای تجسمی و عکاسی

برگزاری انجمن هنرهای تجسمی و عکاسی

برنامه های مستمر در عکاسی ایرانی

برنامه های مستمر در عکاسی ایرانی

برگزاری همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

برگزاری همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

در همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران چه می گذرد

در همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران چه می گذرد
تبلیغات
ترینهای آتلیه دات کام