مسابقه عکاسی افطار و سحر در رشت

مسابقه عکاسی افطار و سحر در رشت

برگزاری مسابقه عکاسی قهوه بن مانو در سال جدید

برگزاری مسابقه عکاسی قهوه بن مانو در سال جدید

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم
با هدف پاسداری از میراث ناملموس؛

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

برگزاری نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان

برگزاری نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان

برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان

فراخوان مسابقه عکاسی میراث فرهنگی در اروپا

فراخوان مسابقه عکاسی میراث فرهنگی در اروپا

فراخوان مسابقه عکاسی شور حسینی

فراخوان مسابقه عکاسی شور حسینی

حضور عکاسان ایرانی در مسابقه عکاسی محیط زیست

حضور عکاسان ایرانی در مسابقه عکاسی محیط زیست

برگزاری مسابقه عکس محرم در قصرشیرین

برگزاری مسابقه عکس محرم در قصرشیرین

برگزاری مسابقه عکس با موضوع محرم

برگزاری مسابقه عکس با موضوع محرم

کسب مقام نخست عکاس ایرانی در مسابقه عکاسی

کسب مقام نخست عکاس ایرانی در مسابقه عکاسی

مسابقه عکس تاثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مسابقه عکس تاثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات