مسابقه عکاسی

جهانی که ما میخواهیم

جهانی که ما میخواهیم

برگزاری مسابقه عکاسی افطار

برگزاری مسابقه عکاسی افطار
عکاس ایرانی

برنده جایزه جهانی عکاسی کورتانا

برنده جایزه جهانی عکاسی کورتانا
مسابقه عکاسی

در خانه بمانیم از نگاه دوربین

در خانه بمانیم از نگاه دوربین
در سمنان

مسابقه عکاسی جشن امام زمان در خانه

مسابقه عکاسی جشن امام زمان در خانه

برگزاری جشنواره عکاسی در فرهنگسرای گلستان

برگزاری جشنواره عکاسی در فرهنگسرای گلستان
در فرهنگسرای گلستان

جشنواره فیلم کوتاه و مسابقه عکاسی

جشنواره فیلم کوتاه و مسابقه عکاسی
در اسپانیا

مسابقه عکاسی از بالکن

مسابقه عکاسی از بالکن
جشنواره موزه مردم شناسی

مسابقه عکاسی در خانه بمانیم

مسابقه عکاسی در خانه بمانیم

مدرسه شطرنج در تهران

مدرسه شطرنج در تهران

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه

برگزاری مسابقه عکاسی رنج نامه

مسابقه عکاسی تالاب ها به گیلان رسید

مسابقه عکاسی تالاب ها به گیلان رسید
در کردستان

برگزاری مسابقه عکاسی تالابها

برگزاری مسابقه عکاسی تالابها
در خراسان جنوبی

برگزاری مسابقه عکاسی همراه با یار مهربان

برگزاری مسابقه عکاسی همراه با یار مهربان

مسابقه عکاسی عطارد و خورشید

مسابقه عکاسی عطارد و خورشید

برگزاری مسابقه عکاسی جاده ابریشم

برگزاری مسابقه عکاسی جاده ابریشم

برگزاری مسابقه عکاسی محرم ایران زمین

برگزاری مسابقه عکاسی محرم ایران زمین
مسئول روابط عمومی جشنواره استانی تئاتر قم:

نخستین مسابقه عکاسی تئاتر در قم

نخستین مسابقه عکاسی تئاتر در قم

افتخارآفرینی کودکان ماکو در مسابقات نقاشی و عکاسی

افتخارآفرینی کودکان ماکو در مسابقات نقاشی و عکاسی

برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه

برگزاری سومین مسابقه ملی عکس خوشه

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

برگزاری مسابقه عکس رمضان

برگزاری مسابقه عکس رمضان

مسابقه عکاسی افطار و سحر در رشت

مسابقه عکاسی افطار و سحر در رشت

برگزاری مسابقه عکاسی قهوه بن مانو در سال جدید

برگزاری مسابقه عکاسی قهوه بن مانو در سال جدید

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم
با هدف پاسداری از میراث ناملموس؛

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

برگزاری مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان

برگزاری نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان

برگزاری نمایشگاه عکاسی ویژه ناشنوایان

برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان