برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه روستا میراث ماندگار

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان

برگزاری مسابقه عکاسی زیبان

فراخوان مسابقه عکاسی میراث فرهنگی در اروپا

فراخوان مسابقه عکاسی میراث فرهنگی در اروپا

فراخوان مسابقه عکاسی شور حسینی

فراخوان مسابقه عکاسی شور حسینی

حضور عکاسان ایرانی در مسابقه عکاسی محیط زیست

حضور عکاسان ایرانی در مسابقه عکاسی محیط زیست

برگزاری مسابقه عکس محرم در قصرشیرین

برگزاری مسابقه عکس محرم در قصرشیرین

برگزاری مسابقه عکس با موضوع محرم

برگزاری مسابقه عکس با موضوع محرم

کسب مقام نخست عکاس ایرانی در مسابقه عکاسی

کسب مقام نخست عکاس ایرانی در مسابقه عکاسی

مسابقه عکس تاثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مسابقه عکس تاثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات