حضور آثار عکاس سمنانی در جشنواره عکاسی کرواسی

حضور آثار عکاس سمنانی در جشنواره عکاسی کرواسی

میثم شکری ساز کارآفرین بنام کشور

میثم شکری ساز کارآفرین بنام کشور

جشنواره عکاسی جاذبه های مهریز

جشنواره عکاسی جاذبه های مهریز

لوح تقدیر چیست

لوح تقدیر چیست

برگزاری جشنواره عکاسی در روزهای کرونایی

برگزاری جشنواره عکاسی در روزهای کرونایی

برگزاری جشنواره ملی عکاسی لاتون

برگزاری جشنواره ملی عکاسی لاتون

برگزاری جشنواره عکاسی در فرهنگسرای گلستان

برگزاری جشنواره عکاسی در فرهنگسرای گلستان
در فرهنگسرای گلستان

جشنواره فیلم کوتاه و مسابقه عکاسی

جشنواره فیلم کوتاه و مسابقه عکاسی

جشنواره عکاسی در ایلام برگزار می شود

جشنواره عکاسی در ایلام برگزار می شود

افتخارآفرینی بانوی اراکی در جشنواره عکاسی ژاپن

افتخارآفرینی بانوی اراکی در جشنواره عکاسی ژاپن

فراخوان هفدهمین جشنواره تصویر سال

فراخوان هفدهمین جشنواره تصویر سال
در آرژانتین

ریاست داوری عکاس ایرانی

ریاست داوری عکاس ایرانی

جشنواره فیلم شورابیل در حوزه عکاسی

جشنواره فیلم شورابیل در حوزه عکاسی

برگزاری اولین ورکشاپ عکاسی آستان قدس رضوی در گرگان

برگزاری اولین ورکشاپ عکاسی آستان قدس رضوی در گرگان

روایت زندگی و بحران در نمایشگاه عکاسی فرانسه

روایت زندگی و بحران در نمایشگاه عکاسی فرانسه

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

برگزاری چهاردهمین جشنواره دوربین نت

برگزاری چهاردهمین جشنواره دوربین نت

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

حضور اثر جوان ایرانی میان عکس های برتر جهان

حضور اثر جوان ایرانی میان عکس های برتر جهان

جشنواره عکس موبایل گرافی

جشنواره عکس موبایل گرافی

برگزاری نمایشگاه عکس آواز مهاجران

برگزاری نمایشگاه عکس آواز مهاجران

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

افتخار آفرینی عکاس تبریزی در جشنواره عکاسی آمریکا

افتخار آفرینی عکاس تبریزی در جشنواره عکاسی آمریکا

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر
در شیراز:

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

معرفی ایرانیان به جهان توسط جشنواره ملی فیلم و عکس

معرفی ایرانیان به جهان توسط جشنواره ملی فیلم و عکس
حسن غفاری :

تاثیر عکاسی بر فرهنگ سازی مصرف آب

تاثیر عکاسی بر فرهنگ سازی مصرف آب

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم