روایت زندگی و بحران در نمایشگاه عکاسی فرانسه

روایت زندگی و بحران در نمایشگاه عکاسی فرانسه

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر

برگزاری جشنواره عکاسی نور در بوشهر

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

تمدید مسابقه عکاسی روایت گل و دل

برگزاری چهاردهمین جشنواره دوربین نت

برگزاری چهاردهمین جشنواره دوربین نت

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

کسب جایزه جشنواره عکاسی توسط عکاس ایرانی

حضور اثر جوان ایرانی میان عکس های برتر جهان

حضور اثر جوان ایرانی میان عکس های برتر جهان

جشنواره عکس موبایل گرافی

جشنواره عکس موبایل گرافی

برگزاری نمایشگاه عکس آواز مهاجران

برگزاری نمایشگاه عکس آواز مهاجران

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

برگزاری انجمن سینمای جوانان در انزلی

افتخار آفرینی عکاس تبریزی در جشنواره عکاسی آمریکا

افتخار آفرینی عکاس تبریزی در جشنواره عکاسی آمریکا

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر

نامزدهای عکاسی در جشنواره تئاتر فجر
در شیراز:

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

راه اندازی مسابقه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

افتتاح جشنواره تجسمی فجر در شیراز و آبادان

معرفی ایرانیان به جهان توسط جشنواره ملی فیلم و عکس

معرفی ایرانیان به جهان توسط جشنواره ملی فیلم و عکس
حسن غفاری :

تاثیر عکاسی بر فرهنگ سازی مصرف آب

تاثیر عکاسی بر فرهنگ سازی مصرف آب

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

برگزاری جشنواره عکاسی پرچم در قم

موفقیت عکاس ایرانی در جشنواره عکاسی بین المللی اروپا

موفقیت عکاس ایرانی در جشنواره عکاسی بین المللی اروپا

تعیین داوران عکس جایزه فرشته

تعیین داوران عکس جایزه فرشته

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره عکس دوربین نت

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره عکس دوربین نت

حضور عکاس مشهدی در جشنواره تئاتر فجر

حضور عکاس مشهدی در جشنواره تئاتر فجر

برگزاری اختتامیه جشنواره عکس نورنگار

برگزاری اختتامیه جشنواره عکس نورنگار

اعلام برنامه های جشنواره دوربین نت

اعلام برنامه های جشنواره دوربین نت
در جشنواره‌ بین‌المللی عکس خیام

راه یابی عکاس آباده ای به جشنواره خیام

راه یابی عکاس آباده  ای به جشنواره خیام

فراخوان دومین جشنواره ملی عکس فردوس

فراخوان دومین جشنواره ملی عکس فردوس

معرفی نفرات برتر جشنواره ملی عکس نگاران

معرفی نفرات برتر جشنواره ملی عکس نگاران

فراخوان نخستین جشنواره هنر ایران اعلام شد

فراخوان نخستین جشنواره هنر ایران اعلام شد

برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر الف

برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر الف

اختتامیه نخستین جشنواره عکس بوستان ملت

اختتامیه  نخستین جشنواره عکس بوستان ملت

فراخوان جشنواره بین‎المللی عکس خیام

فراخوان جشنواره بین‎المللی عکس خیام

انتشار نهمین فراخوان دوره جایزه عکس شید

انتشار نهمین فراخوان دوره جایزه عکس شید