اخبار آتلیهاخبار آتلیه

عکاسی حرفه ای از مناظر

عکاسی حرفه ای از مناظر

عکس های زیبا از گل ها

عکس های زیبا از گل ها

ژست های زیبا برای عکاسی از نوزادان

ژست های زیبا برای عکاسی از نوزادان

آموزش نکات عکاسی از نوزادان

آموزش نکات عکاسی از نوزادان

آموزش تنظیم زاویه دوربین برای گرفتن پرتره های بهتر

آموزش تنظیم زاویه دوربین برای گرفتن پرتره های بهتر

آموزش عکاسی مد یا فشن

آموزش عکاسی مد یا فشن

آموزش عکاسی از کودکان خجالتی

آموزش عکاسی از کودکان خجالتی

لباس مناسب برای قرار گرفتن جلوی دوربین

لباس مناسب برای قرار گرفتن جلوی دوربین

آموزش تکنیک زوم انفجاری در عکاسی

آموزش تکنیک زوم انفجاری در عکاسی

عکاسی حرفه ای از لبخند کودکان

عکاسی حرفه ای از لبخند کودکان