نورپردازی

 
 
عکسبرداری
تاریخ: 1393/01/17 زمان: 20:35:13

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنید نورپردازی است. نور کم می تواند بهترین کار شما را تبدیل به بدترین کار کند. اگر در محیط بسته عکس می اندازید قانون اصلی عکاسی مبنی بر پشت به نور بودن عکاس را رعایت کنید. نور در پشت سوژه آنرا تاریک خواهد کرد. به این نکته هم توجه کنید که پس از نورپردازی خوب باید سعی کنید دوربین را بی حرکت نگاه دارید.